Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo w sprawie odwołania dyspensy

29-05-2020

Cypyright © Święty Zygmunt