Kancelaria

Sakrament Małżeństwa


 

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!"

(Mk 10,6-9)

 


 

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

(składane w kancelarii parafialnej):

  1. Aktualne świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które pobieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo dostarczamy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której się ono odbyło.
  2. Dowody osobiste
  3. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach

UWAGA!

Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w urzędzie lub parafii (tam, gdzie występuje błąd).

  1. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
  2. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
  3. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Zygmunta z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)
  4. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

 

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:

  1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.
  2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

 

 


Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin NAZARET

ul. Krakowska 15/17 w Częstochowie

tel. 500 843 001

www.nazaret.pro

 


 

Więcej na temat Sakramentu Małżeństwa znajdziesz w zakładce: SAKRAMENTY

Cypyright © Święty Zygmunt