Parafia świętego Zygmunta w Częstochowie

Msze święte:Niedziela:
 • 7.30
 • 9.00
 • 10.30 - dla dzieci
 • 12.00 - suma
 • 18.00


Dni powszednie:
 • 7.00
 • 18.00

Plan Doby Eucharystycznej

03-01-2021

Plan Doby Eucharystycznej 4-5 stycznia 2021 r.

7.oo Msza święta – rozpoczęcie Doby Eucharystycznej

8.oo Żywy Różaniec

9.oo Stary Rynek, Kozia, Mostowa

10.oo Żywy Różaniec

11.oo Mirowska, Targowa, Krakowska

12.oo Żywy Różaniec

13.oo Plac Bohaterów Getta

14.oo Senatorska

15.oo Godzina Miłosierdzia

16.30 Dzieci szkolne z rodzicami

18.oo Msza święta

19.oo Kandydaci do bierzmowania, Oaza, Młodzież

20.oo Schola liturgiczna „Domine Iesu”

21.oo Domowy Kościół

22.oo Neokatechumenat

23.oo „Niebo w mieście”

0.oo Eucharystia

1.oo Nadrzeczna

2.oo Tartakowa, Cmentarna, Kawia, Galla

3.oo Wilsona, Krótka

4.oo Warszawska, Plac Daszyńskiego

5.oo Garncarska, Jaskrowska, Kiedrzyńska

6.oo Al. NMP, Garibaldiego, Joselewicza

7.oo Msza święta – zakończenie Doby Eucharystycznej


Więcej

Życzenia

27-12-2020

Ja przyszedłem na świat jako światłość,

aby nikt, kto we Mnie wierzy,

nie pozostawał w ciemności”.

J 12,46

 

Bóg nie pozostawia nas w samotności. Staje się jednym z nas, aby nasze życie nie zmieniło się
w piekło. Jego przyjście oznacza pokój, wyzwolenie, pełną nadziei przyszłość.

Drogim Parafianom i Miłym Gościom życzymy doświadczenia czułej obecności Boga, który uzdalnia do pięknego i sensownego przeżywania naszego człowieczeństwa.

Zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!


 


Więcej

Inofmracje o wizycie duszpasterskiej w 2021r.

22-12-2020

Informacja o wizycie duszpasterskiej (kolędzie)

w parafii św. Zygmunta w 2021 r.

 

Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo i ochronę zdrowia tradycyjny sposób wizyty duszpasterskiej musi ulec zmianie w dobie pandemii. Dlatego proponujemy pewne możliwości spotkania kolędowego, które są zgodne
z zarządzeniami sanitarnymi, a równocześnie pozwalają na wspólną modlitwę, która niesie nadzieję i pomoc.

 1. Rodziny, które pragną, aby kapłan odwiedził ich domy w styczniu, są proszone o zgłaszanie się do 6 stycznia 2021 r. W kancelarii lub zakrystii zostawiamy informację o adresie i numerze telefonu. Jeśli będzie to możliwe, to od 18 stycznia, po zakończonym okresie zaostrzonych restrykcji sanitarnych, kapłan – po wcześniejszym umówieniu się – odwiedzi dom
  z błogosławieństwem kolędowym.

 2. Planujemy również od 18 stycznia 2021 r. zapraszać parafian
  z wyznaczonego rejonu na wieczorną Mszę św. w ich intencji. Kto obawiałby się - z uwagi na zagrożenie zdrowia - spotkania kolędowego w domu, może przyjść na wspólną modlitwę do kościoła. Kalendarium Mszy świętych za poszczególne rejony parafii zostanie wcześniej podane do wiadomości.

 3. Istnieje również szansa wizyty duszpasterskiej w innym okresie liturgicznym. Ufamy, że za kilka miesięcy zagrożenie epidemiczne osłabnie na tyle, że pozwoli to na bardziej otwarte spotkania. Jeśli ktoś pragnie poczekać, to oczywiście, wizyta w domu danej rodziny może odbyć się
  w bardziej sprzyjających okolicznościach np. za kilka miesięcy.

Pomimo lęku i niepokoju zachowajmy wiarę, że Bóg panuje nad naszym życiem. Ufni w Jego moc, powierzajmy siebie i naszych bliskich Bożej Opatrzności. Papież Franciszek ogłosił 8 grudnia Rok św. Józefa, dlatego często wzywajmy Opiekuna Świętej Rodziny, by bronił nas od wszelkiego zła.


Więcej

Rekolekcje Adwentowe w parafii św. Zygmunta Częstochowa 6 – 8 grudnia 2020 r.

03-12-2020

Rekolekcje Adwentowe w parafii św. Zygmunta Częstochowa
6 – 8 grudnia 2020 r.


 

Niedziela

7.30 - Msza św. z nauką ogólną
9.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży
10.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
12.00 – Msza św. z nauką ogólną
18.00 - Msza św. z nauką ogólną


 

Poniedziałek

7.30 - Msza św. z nauką ogólną
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
16.30 - Roraty z nauką dla dzieci
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
19.00 – Katecheza dla młodzieży (kandydaci do bierzmowania)

Wtorek – Niepokalane Poczęcie NMP

7.30 – Msza św. z nauką ogólną
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
16.30Roraty z nauką dla dzieci
18.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży i starszych


 


  


Więcej

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Czętochowskiego Wacława Depo w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego

22-10-2020

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

 

Częstochowa, dn. 15 października 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE

w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego

na dzień 15 października 2020 r.

 

W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w sytuacji pandemii, konieczne jest zastosowanie się do nich także w kwestii działalności duszpasterskiej Kościoła.

Wobec ograniczenia w liczebności wiernych mogących uczestniczyć w liturgii (w „strefie żółtej” - jedna osoba na cztery metry kwadratowe; w strefie „strefie czerwonej” - jedna osoba na siedem metrów kwadratowych), należy – podobnie, jak to było już podczas ograniczeń w marcu i kwietniu br. – na podstawie powierzchni użytkowej świątyni określić maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie się w niej znajdować, a informację o tym umieścić na drzwiach wejściowych.

Z dniem 17 października 2020 r. wchodzą w życie następujące zasady:

 1. Dyspensa:

 

Zgodnie z dekretem z 28 maja br. została odwołana dyspensa ogólna z dnia 24 marca 2020 r., natomiast obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. dla: 

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie żółtej” i „strefie czerwonej”, od dnia 18 października 2020 r. włącznie, udzielam dyspensy ogólnej od wspomnianego obowiązku wszystkim wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Częstochowskiej.

Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie, administratorzy parafii i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do kwadrynacji w niedziele i święta nakazane po uprzednim uzyskaniu przynajmniej ustnej zgody wikariusza generalnego. Należy rozważyć rozdzielenie Mszy Świętych koncelebrowanych w kilku intencjach na kilka, odprawianych jedna po drugiej, Mszy Świętych sprawowanych w pojedynczych intencjach

 2. Środki bezpieczeństwa:

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta mają obowiązek używać:

Wierni oraz duchowieństwo i służba liturgiczna powinni zachować pomiędzy sobą stosowny dystans.

Trzeba bezwzględnie zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników liturgii

 

3. Udzielanie Komunii Świętej

Ponieważ udzielanie Komunii Świętej stanowi newralgiczny moment bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami liturgii, należy zachować następujące zasady:

 

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

W kwestii sprawowania sakramentu pokuty i pojednania:

nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).

 

Z racji na zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym:

 

Wszystkim duchownym i wiernym przypomina się, że zasady bezpieczeństwa sanitarnego wpisują się w przykazanie miłości bliźniego, wobec czego ich przestrzeganie jest obowiązkiem sumienia. Bez względu na własne poglądy powstrzymać się trzeba od jakichkolwiek ocen lub krytyki.

Z racji na dynamiczną sytuację i brak (na tę chwilę) szczegółowych norm państwowych w poszczególnych kwestiach, należy uważnie śledzić informacje właściwych instytucji państwowych, a także przekazywane przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie, a następnie ściśle się do nich stosować.

 

 

(-) + Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

 

(-) Ks. Marian SZCZERBA
KANCLERZ


Więcej

List Ks. Proboszcza do parafian

04-10-2020

                                                                                                                                         Częstochowa, dnia 4 października 2020 r.

 

Dobrze, że jesteś!

Przyjmij te słowa, Bracie, Siostro, zamiast podania ręki w geście przywitania.
W niedzielę św. Franciszka z Asyżu – 4 października – otrzymujemy od Ojca świętego podarunek: nową encyklikę o wartości przyjaźni i braterstwa. Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy wspólnoty z Bogiem i ludźmi, w której doświadczymy miłości i jedności. Bardzo pragnę, aby nasza parafia stała się dla Ciebie bezpiecznym domem, w którym odnajdziesz pokój, będziesz u siebie. Jezus chce przezwyciężyć nasze lęki i osamotnienie. Dźwiga razem z nami bolesny ciężar codzienności, wynikający nie tylko ze strachu przed koronawirusem. Wielu z nas cierpi i nie widzi rozwiązania problemów, które dotkliwie przytłaczają.

Dlatego przyjmij Dobrą Nowinę, Słowo, które zbawia, Obietnicę, rodzącą nadzieję! Zapraszam Cię serdecznie na katechezy ewangelizacyjne, które rozpoczniemy w naszym kościele 12 października, a następnie będziemy kontynuować w kolejne poniedziałki i czwartki o 19.oo. Swoim świadectwem wiary, ale i doświadczeniem kryzysu, podzielą się z nami ludzie świeccy, głównie matki i ojcowie rodzin wielodzietnych, zmagający się z różnymi troskami życia małżeńskiego i rodzinnego. Do wspólnej drogi zachęcą nas podczas krótkich spotkań 11 października na każdej Mszy św. Te katechezy, podobnie jak Ewangelia, adresowane są do tych, którzy „źle się mają”. Jezus nie przyszedł pochwalić sprawiedliwych, ale uratować grzeszników, pomóc cierpiącym. Zatem, proszę, nie poddaj się łatwo pokusie: „To nie dla mnie. Nie mam czasu”. Przynajmniej spróbuj! Uwierz, że Bóg ma dla Ciebie Słowo, które może uzdrawiać!

Cieszę się, że w naszej świątyni codziennie o 15.oo razem wołamy o Boże miłosierdzie. Z radością zawiadamiam, że od poniedziałku do soboty będzie również w czasie Godziny Miłosierdzia (15.oo – 16.oo) obecny kapłan, aby w konfesjonale służyć darem Sakramentu Pojednania. Ufam, że będzie to także okazja do dłuższych duchowych rozmów, o jakie trudno podczas spowiedzi, gdy trwa nabożeństwo. Ponadto planujemy umieszczenie w dyskretnym miejscu nowego zamykanego konfesjonału, który ułatwi spotkanie z miłosiernym Jezusem, zwłaszcza osobom starszym i słabosłyszącym.

Kolejna inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do seniorów. Zapraszamy na bezpłatne ćwiczenia usprawniające i zabiegi na łóżkach masujących, prowadzone w nowym budynku parafialnym przez fizjoterapeutów z Centrum Medycznego „AMICUS”. Zapisy od poniedziałku do piątku pod nr tel.: 509 384 086. Mam nadzieję, że wkrótce zakres zabiegów rehabilitacyjnych zostanie poszerzony.

Smutny czas pandemii napełnił nas poczuciem kruchości i bezradności. Dlatego szukamy pocieszenia w ramionach Matki. Wierzymy, że modlitwa różańcowa jest najlepszym lekarstwem dla duszy i ciała. Już wkrótce wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, kiedy dzieci pierwszokomunijne otrzymają poświęcone różańce. Zostało ono ustanowione na pamiątkę niezwykłego zwycięstwa w bitwie morskiej pod Lepanto 7 października 1571 r. Wojska chrześcijańskie odparły atak sił tureckich, a duchowo przyczyniła się do tego modlitwa tysięcy osób, które w całej Europie odmawiały różaniec na prośbę papieża.

Codziennie w naszej świątyni o 17.15 walczymy o ustanie pandemii, pokój na świecie, ożywienie wiary w rodzinach, wzajemny szacunek i pojednanie. Wspólnie rozważamy tajemnice z życia Jezusa i Maryi, ufając, że dobry Bóg kolejny raz przyjdzie z pomocą swoim dzieciom. W tej bitwie każdy jest ważny i potrzebny, dlatego zachęcam, by stanąć po stronie dobra i włączyć się w różańcowy szturm do nieba.

Żyjemy w cieniu Jasnej Góry, zatem warto osobiście odwiedzać Czarną Madonnę. Zapraszamy chętnych w każdą niedzielę do wspólnego wyjścia na Apel jasnogórski.
O godz. 20.20 spotykamy się przy kościele św. Zygmunta i wędrujemy razem do Matki Bożej Częstochowskiej. Kto nie może fizycznie, proszę, by w tym czasie modlił się w intencji parafii za pośrednictwem przekazu radiowego bądź telewizyjnego.

Za tydzień, 11 października, będziemy przeżywać kolejny Dzień Papieski. Jak w ubiegłym roku, w parafialnej kawiarni pojawią się kremówki papieskie. Z uwagi na przepisy sanitarne tym razem będziemy sprzedawać ciastka wyłącznie na wynos, bez możliwości spożycia na miejscu. Zebrane środki zostaną wykorzystane przy organizacji wycieczki dla dzieci z naszej parafii na zakończenie miesiąca różańcowego. Dla uczczenia 100-nej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zespół „Matula” z Krakowa zagra koncert uwielbieniowy 11 października w kościele św. Zygmunta po Mszy św. o godz. 18.oo.

18 października będziemy gościć w naszej rodzinie parafialnej Księdza Biskupa Antoniego Długosza, który przeprowadzi wizytację kanoniczną. Zapraszam na godz. 7.30 wspólnotę Żywego Różańca i Akcję Katolicką. O godz. 9.oo liturgię przygotuje Domowy Kościół i oaza młodzieżowa. Eucharystia o godz. 10.30 niech zgromadzi najmłodszych parafian, szczególnie dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe. Natomiast o godz. 12.oo przedstawiciele młodzieży otrzymają Sakrament Bierzmowania, a młodsi kandydaci złożą podania, w których wyrażą gotowość właściwego przygotowania się do przyjęcia darów Ducha Świętego. Mam nadzieję, że ten dzień będzie radosnym świętem dla nas wszystkich.

Drogi Przyjacielu w Chrystusie!

Nadzieja odnawia się, kiedy z pokorą powierzamy się Bogu. Nie lękaj się! Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże!

                                                                               Twój proboszcz – ks. Jacek Marciniec


Więcej

1 2 3 >

Cypyright © Święty Zygmunt