10–lecie kapłaństwa księdza Mateusza

02-06-2022

10–lecie kapłaństwa księdza Mateusza Ociepki

Ksiądz Jubilat „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda.”

Z wszystkimi, którzy modlili się wraz z nami oraz tymi którzy łączyli się duchowo, dzielimy się radosnym dniem, 26 maja, gdy z  całą wspólnotą parafialną św. Zygmunta świętowaliśmy 10. rocznicę Święcen Kapłańskich Ks. Mateusza Ociepki.

Podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za dar życia i powołania, prosząc o wszelkie błogosławieństwo w drodze ku świętości. Dziękujemy za doświadczenie żywej wiary, serce gotowe do pomocy i poświęcany czas.

Naszą modlitwą pragniemy dodawać sił w trudnej kapłańskiej drodze, by księdza życie było pieśnią chwały Boga i świadectwem trwania w jedności z Jezusem, by dorastał ksiądz do Boskich, nie ludzkich standardów.

Galeria zdjęć z jubileuszu
Autor: Marcin Mucha

Cypyright © Święty Zygmunt