Inofmracje o wizycie duszpasterskiej w 2021r.

22-12-2020

Informacja o wizycie duszpasterskiej (kolędzie)

w parafii św. Zygmunta w 2021 r.

 

Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo i ochronę zdrowia tradycyjny sposób wizyty duszpasterskiej musi ulec zmianie w dobie pandemii. Dlatego proponujemy pewne możliwości spotkania kolędowego, które są zgodne
z zarządzeniami sanitarnymi, a równocześnie pozwalają na wspólną modlitwę, która niesie nadzieję i pomoc.

  1. Rodziny, które pragną, aby kapłan odwiedził ich domy w styczniu, są proszone o zgłaszanie się do 6 stycznia 2021 r. W kancelarii lub zakrystii zostawiamy informację o adresie i numerze telefonu. Jeśli będzie to możliwe, to od 18 stycznia, po zakończonym okresie zaostrzonych restrykcji sanitarnych, kapłan – po wcześniejszym umówieniu się – odwiedzi dom
    z błogosławieństwem kolędowym.

  2. Planujemy również od 18 stycznia 2021 r. zapraszać parafian
    z wyznaczonego rejonu na wieczorną Mszę św. w ich intencji. Kto obawiałby się - z uwagi na zagrożenie zdrowia - spotkania kolędowego w domu, może przyjść na wspólną modlitwę do kościoła. Kalendarium Mszy świętych za poszczególne rejony parafii zostanie wcześniej podane do wiadomości.

  3. Istnieje również szansa wizyty duszpasterskiej w innym okresie liturgicznym. Ufamy, że za kilka miesięcy zagrożenie epidemiczne osłabnie na tyle, że pozwoli to na bardziej otwarte spotkania. Jeśli ktoś pragnie poczekać, to oczywiście, wizyta w domu danej rodziny może odbyć się
    w bardziej sprzyjających okolicznościach np. za kilka miesięcy.

Pomimo lęku i niepokoju zachowajmy wiarę, że Bóg panuje nad naszym życiem. Ufni w Jego moc, powierzajmy siebie i naszych bliskich Bożej Opatrzności. Papież Franciszek ogłosił 8 grudnia Rok św. Józefa, dlatego często wzywajmy Opiekuna Świętej Rodziny, by bronił nas od wszelkiego zła.

Cypyright © Święty Zygmunt