35. rocznica wizyty Jana Pawła II w naszej świątyni

16-12-2014

35. rocznica wizyty Jana Pawła II w naszej świątyni

 

Trzydzieści pięć lat temu przed kościołem św. Zygmunta w Częstochowie papież Jan Paweł II spotkał się z wiernymi. W rocznicę tego wydarzenia, proboszcz naszej parafii ks. Marian Wojcieszak, odprawił Mszę św., upamiętniającą to niezwykłe wydarzenie.

 

 

Święty już dziś papież Jan Paweł II powiedział wówczas: "Moi drodzy, chciałem was tutaj wszystkich najserdeczniej pozdrowić, ogarnąć myślą, sercem, pamięcią, modlitwą, tak jak tutaj stoicie, reprezentując Kościół diecezji częstochowskiej, przede wszystkim samą Częstochowę, stolicę tego Kościoła, ale także i wszystkie jego dekanaty, wszystkie jego rejony, odznaczające się właściwą specyfiką; chciałem pozdrowić was wszystkich, wszystkich diecezjan, całą wspólnotę Ludu Bożego."

 

 

Cypyright © Święty Zygmunt