Jubileusz

25-02-2023

Jezus

3 marca 1973 r.

3 marca 2023 r.


Jubileusz ustanowienia całodziennej adoracji

Najświętszego Sakramentu

w kościele św. Zygmunta

 

Parafia św. Zygmunta w Częstochowie jest najstarszą parafią naszego miasta. Od 3 marca 1973 r. szczyci się przywilejem całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu na mocy dekretu wydanego przez ówczesnego pasterza diecezji biskupa Stefana Barełę. Usytuowanie kościoła Św. Zygmunta w śródmieściu Częstochowy oraz brak barier architektonicznych przyczyniają się do chętnego korzystania przez wielu ludzi, nie tylko parafian, z audiencji u Jezusa Eucharystycznego.

Jako wspólnota parafialna pragniemy uroczyście świętować ten radosny jubileusz, zdając sobie sprawę z tajemnicy Łaski, która obficie jest nam w ten sposób podarowana. Cieszymy się, że przewodnikiem w naszym dziękczynieniu będzie ks. prałat Marian Wojcieszak, który w czerwcu br. obchodzi 50-tą rocznicę święceń kapłańskich. Nie ma Eucharystii bez Kapłaństwa, a Kapłaństwo jest dla Eucharystii. Wymowny znak stanowi fakt, że trzeciego marca w tym roku przeżywamy pierwszy piątek miesiąca. Ufamy, że doświadczymy mocnego przygarnięcia do Bożego Serca.

Program świętowania:
16.30 — możliwość spowiedzi świętej
17.15 — Droga Krzyżowa
18.00 — Jubileuszowa Eucharystia (przewodniczy ks. prałat Marian Wojcieszak)
19.00 — Adoracja prowadzona przez ks. Michała Krawczyka, duszpasterza akademickiego w Częstochowie.

Pomogą nam w modlitwie:

  • Schola Liturgiczna „Domine Iesu”
  • Marta Madejska z zespołem

Cypyright © Święty Zygmunt